FOV

 

FOV - Fond ochrany vkladov je zo zákona (zákon Národnej rady SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) poverený chrániť vklady fyzických osôb v slovenských bankách. V bankách, pôsobiacich na Slovensku sú na 100% chránené vklady do výšky 100 000 €. Chránené sú bežné účty, termínované vklady, vkladné knižky na meno, stavebné sporenia, vkladové účty s výpovednou lehotou.

FOV sa nezúčastňujú všetky banky pôsobiace na Slovensku (zoznam tu).

Prostriedky nachádzajúce sa vo FOV ale už dlhodobo nie sú dostatočné na vyplatenie jednej jedinej banky (viac informácií v článku). Oficiálne stránky fondu.

 

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode