GAP

 

GAP - (gap = anglicky medzera) je pripoistenie, ktoré je súčasťou Havarijného poistenia. Kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou (cenou za ktorú bolo vozidlo kúpené) vozidla a všeobecnou trhovou hodnotou (cenou, ktorú má vozidlo v čase poistnej udalosti - pozri amortizácia, prípadne článok s príkladom výpočtu).

Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poistenie GAP, poistenie sa vzťahuje aj na finančnú stratu, ktorá vznikne s odpočítaním výšky spoluúčasti z poistného plnenia vyplateného z havarijného poistenia.

Poistenie GAP sa najčastejšie pripoisťuje k novým autám, pretože nové vozidlo stráca svoju trhovú hodnotu od okamihu jeho zakúpenia. GAP sa poisťuje spravidla na prvé tri roky, počas ktorých hodnota vozidla klesá najrýchlejšie. 

 

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode