Havarijné poistenie

 

Havarijné poistenie - (KASKO alebo CASCO) je určené na náhradu škôd, ktoré vzniknú na poistenom vozidle. Tým sa myslí predovšetkým škody, ktoré vzniknú na vozidle následkom škodových udalostí a dopravných nehôd bez ohľadu na zavinenie, škodu vzniknutú odcudzením vozidla, alebo poškodenia auta následkami vandalizmu, či živelných udalostí.

Havarijné poistenie má rôzny rozsah krytia, je možné dojednať:

  • havarijné poistenie, ktoré kryje všetky poisťované riziká (plné KASKO)
  • havarijné poistenie bez poistenia krádeže
  • čiastočné havarijné poistenie, ktoré nekryje škody vzniknuté haváriou

K havarijnému poisteniu je možné dopoistiť si krádež batožiny, pripoistenie GAP, poškodenie čelného ska, stret s lesnou zverou, asistenčné služby a podobne. Územná platnosť havarijného poistenia býva najčastejšie dojednávaná na štáty Európy.

Poistné plnenie pokrýva náklady na opravu poškodeného vozidla po odrátaní spoluúčasti. Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim plnenie poisťovne je zmluvne stanovená výška škody, ktorú poisťovňa považuje za totálnu poistnú udalosť. Čím je táto hranica vyššia, tým je poistenie pre klienta výhodnejšie.

 

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode