Inflácia

 

Inflácia - (z latinčiny: nadúvanie) je termín označujúci nárast cien tovaru a služieb, čo má za následok zníženie kúpnej sily peňazí. Znamená to, že za 100 eur sa pri zvýšenej infácii dá kúpiť menej ako v minulosti (Pri medziročnej inflácii 5% sa vo všeobecnosti za 100 € dá kúpiť toľko, ako pred rokom za 95 €). Spôsoby merania inflácie sú odlišné a ich výsledkom môže byť buď medziročná, alebo medzimesačná inflácia.

Inflácia je známkou ekonomickej nerovnováhy. Opatreniami voči inflácii sú sledovanie stability cenovej úrovne a zriaďovanie centrálnych bánk, (u nás napríklad Európska centrálna banka). Inflácia je predmetom výskumu ekonómie, špeciálne makroekonomiky. Podáva dôležité informácie o tom ako sa ekonomika vyvíja.

Hyperinflácia je veľmi vysoká inflácia, opak inflácie je deflácia (čiže záporná inflácia), počas ktorej cena za tovary a služby klesá.

Prispôsobovanie výšky platov a dôchodkov výške inflácie sa nazýva valorizácia.

 

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode