LTV


LTV - (Loan to value) je finančný pojem, ktorý definuje pomer medzi veľkosťou poskytovaného hypotekárneho úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti. LTV je vždy vyjadrená ako percentuálna čiastka, maximálne LTV pri hypotéke je 100%. Avšak získať 100% LTV nie je jednoduché a v poslednom čase je postupne ešte viac obmedzované. Oveľa častejšie banky poskytujú 80% LTV a menej.

Dá sa vo všeobecnosti povedať, že čím je LTV vyššie, tým sú vyššie aj úrokové sadzby banky a čím je LTV nižšie, tým menšiu úrokovú sadzbu banka môže vypočítať.  To pre to, lebo LTV je jeden z najdôležitejších rizikových ukazovateľov pre banku. 

 

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode