p.a.


p.a. - skratka z latinského „per annum“, znamená „ročne“ alebo „za jeden rok“. Skratka p.a. sa používa za vyjadrením úrokovej sadzby, alebo na vyjadrenie zhodnotenia investícií. 

Úroková sadzba je úrok vyjadrený ako pomer absolútnej hodnoty úroku a výšky istiny za jedno časové obdobie v percentách. Úroková sadzba 5 % p.a. znamená, že za poskytnutie finančných prostriedkov na dobu jedného roka požaduje veriteľ od dlžníka poplatok vo výške piatich percent istiny.

Okrem vyjadrenia ročného úroku (p.a.) sa okrajovo ešte využíva mesačný úrok (p.m. - per mensem) a štvrťročný (p.q. - per quartale).

 

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode