PZP

PZP (povinné zmluvné poistenie) - je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, vyplývajúce zo zákona č. 381/2001 Z.z.. Je zo zákona povinné. PZP vozidla pokrýva škody na zdraví a náklady spojené s usmrtením osôb, škody na majetku súvisiace so zničením, poškodením alebo odcudzením vecí, náklady na ušlý zisk.

Ak prevádzkou motorového vozidla spôsobíte inému účastníkovi premávky škodu, poškodený má nárok na náhradu škody z vášho PZP. Ak iný účastník cestnej premávky prevádzkou svojho MV spôsobí škodu vám, vy máte nárok na náhradu škody z jeho PZP. V prípade, že vodič nemá platne uzatvorené PZP, polícia ho môže pokutovať a škodu, ktorú spôsobí, musí uhradiť v plnej výške sám.

K PZP patrí Biela karta (potvrdenie o uzatvorení PZP) a Zelená karta (potvrdenie o uzavretí PZP v zahraničí: členské štáty Zelenej karty).

 

Biela karta (vzor):

Zelená karta (vzor):

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode