RPMN

 

RPMN - (skratka: ročná percentuálna miera nákladov) je finančný pojem, ktorý by mal byť uvedený v každej úverovej zmluve. Vyjadruje nákladnosť úveru. 

Pri úvere klient okrem úroku platí aj iné poplatky: poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za vedenie úverového účtu, poplatok za poistenie úveru a podobne. Sumár týchto nákladov vyjadruje práve RPMN. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom, alebo pôžičkou tá, ktorá ma najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných dátach (suma úveru a doba na ktorú je poskytnutý).

RPMN sa vyjadruje v percentách voči výške braného úveru (napr. 15%). Číslo udáva, koľko prostriedkov navyše musí spotrebiteľ zaplatiť, keď si požičiava peniaze od bankovej či nebankovej inštitúcie. V ideálnom prípade je RPMN o percento či dve vyššie ako úroková miera, pri horších úveroch býva percento RPMN podstatne vyššie.

 

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode