Spoluúčasť

Spoluúčasť - je zmluvne dohodnutá suma (v percentách, v sume, alebo kombinovane), ktorou sa poistený podieľa na spôsobenej škode. Znamená to, že o túto sumu bude poistné plnenie krátené. 

0% spoluúčasť je pre poisteného najvýhodnejšia, často však najdrahšia.

  • Pri poistení majetku alebo havarijnom poistení poisťovňa v prípade škody vyplatí poistné plnenie, ktoré zodpovedá výške škody, zníženej o spoluúčasť. Napr. pri škode 20 000 € a dohodnutej spoluúčasti 500 € pošle klientovi 19 500 €.
  • Pri poistení zodpovednosti za škodu (okrem PZP) vyplatí poisťovňa poškodenému poistné plnenie, zodpovedajúce výške škody, zníženej o spoluúčasť, poistený škodca zároveň doplatí poškodenému zvyšok spôsobenej škody. Napr. pri výške škody 5 000 € a dohodnutej spoluúčasti 500 € vyplatí poisťovňa poškodenému 4 500 € a škodca zaplatí poškodenému 500 €.
  • V prípade škody z PZP vyplatí vždy poisťovňa poškodenému celú výšku škody a prípadnú spoluúčasť následne po vyúčtovaní poistnej udalosti vymáha od škodcu. Napr. pri výške škody 15 000 € a dohodnutej spoluúčasti 2 000 € poisťovňa vyplatí poškodenému celých 15 000 € a následne vymáha od poisteného spoluúčasť 2 000 €.

 

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode