Úrok

Úrok - je cena za získanie peňazí niekoho druhého. S úrokom sa najčastejšie stretávame pri úveroch a pri investíciách. Pri úveroch dlžník platí úrok spoločnosti (banke, stavebnej sporiteľni, nebankovej inštitúcii a podobne), pri investíciách platí spoločnosť investorovi (správcovská spoločnosť, dôchodcovská správcovská spoločnosť, životná poisťovňa a podobne).

Úrok býva najčastejšie vyjadrovaný v percentách ročne, napríklad 24,3% p.a.. Pri zhodnotení znamená, že investované peniaze boli behom roka zúročené o 24,3%. Pri úvere to znamená, že dlžná suma je za každý rok splácania navýšená o 24,3%.

Úrok pri investíciách môže byť pripisovaný na účet ročne, štvrťročne, mesačne, alebo denne. Pri stavebnom sporení je úrok pripisovaný raz ročne, pri investovaní cez podielové fondy je pripisovaný prakticky každý deň.

 

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode