Bezpečnosť správcovských spoločností

 

Veľa ľudí o správcovských spoločnostiach nič nevie. Myslia si, že sú tu tri dni aj s cestou, založilo si ich pár ľudí (ideálne v garáži), nikto na nich nedohliada a nemá na ne dosah. Samozrejme, nie je to tak. Veci sa majú inak.

Správcovské spoločnosti sa musia riadiť mnohými zákonmi. V prvom rade to je zákon o kolektívnom investovaní, zákon o obchode s cennými papiermi, obchodný zákonník a občiansky zákonník.

Nad správcovskými spoločnosťami vykonáva dohľad depozitár (nezávislá banka s licenciou), Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií.

Odelené účtovníctvo

Správcovská spoločnosť musí viesť oddelené účtovníctvo. Znamená to, že peniaze podielnikov a peniaze spoločnosti sú vedené samostatne. Správcovská spoločnosť nikdy nemá peniaze podielnikov na svojom účte.

Keď podielnici vkladajú peniaze, prevedú ich na účet depozitára (nezávislá banka s licenciou). Táto banka nemôže voľne používať uložené peniaze, lebo nie sú jej. Keď sa nazbiera príslušný balík investícii, správcovská spoločnosť za peniaze podielnikov investuje na burzu.

 

Pravidelné kontroly

Správcovská spoločnosť musí fungovať profesionálne. Pravidelné preskúšavanie manažérov fondov je jedna z najdôležitejších kontrol, pretože práve manažéri vytvárajú klientom aktíva. Rozhodujú, ako a kam sa peniaze budú investovať, a teda aj to, ako sa zhodnotia.

Každý rok sa skúmajú podmienky pre výkon práce, každý rok sú správcovskej spoločnosti obnovované licencie. Predstavte si, že musíte každý rok robiť skúšky na vodičský preukaz a ak sa nedostavíte, alebo urobíte pri teste / jazde chybu, vodičský preukaz Vám policajt vezme. Takto funguje každoročné preskúšavanie správcovských spoločností: ak spoločnosť jeden rok získa nízke hodnotenie, príde o licenciu. Vďaka tomu je zaručené, že správcovské spoločnosti na Slovensku fungujú profesionálne.

 

Katastrofické scenáre

Čo sa stane s vašimi peniazmi, ak skrachuje správcovská spoločnosť? 

Nič. Určí sa nová správcovská spoločnosť, ktorá bude naďalej spravovať peniaze podielnikov. Peniaze sú buď investované na burze, alebo v depozitári, takže skrachovanie správcovskej spoločnosti nie je žiadnym nebezpečenstvom pre investície.

Čo sa stane s Vašimi peniazmi, ak skrachuje depozitár?

Opäť nič. Banka, ktorá vykonáva funkciu depozitára  nemôže voľne používať uložené peniaze, pretože nie sú jej. Je to veľký rozdiel oproti termínovaným vkladom, bežným účtom a sporiacim účtom.

Čo sa stane s Vašimi peniazmi, ak cenné papiere do ktorých správcovská spoločnosť vaše peniaze investovala, náhle klesnú na cene?

Nič zvláštne. Za prvé, výkyvy sú na burze normálne. Podstatnejšie je, či bude pokles dlhodobý, alebo krátkodobý. Za druhé, správcovské spoločnosti majú povinnosť diverzifikovať portfólio.  Rozkladajú riziko tak, že do jednej investície môže byť zainvestované maximálne 10% hodnoty Vášho majetku (spravidla to býva ešte menej, okolo 1%). Pokles jednej z investícii má minimálny vplyv na celý fond.

Správcovské spoločnosti sú z môjho pohľadu podstatne bezpečnejšie a výnosnejšie ako banky a predsa väčšina Slovákov chodí svoje peniaze vkladať do bánk. V takom Nemecku (a iných západných krajinách) je to naopak - v banke Nemci držia len minimálne čiastky, svoje úspory majú v správcovských spoločnostiach.

Ľuboš Bebčák, 28. 8. 2014

 

Ak máte akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať prostredníctvom internetu. Stačí, ak vyplníte tento kontaktný formulár a ja Vám odpoviem.

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode