Čo je to hodnotiace číslo?

 

Kto sa zaujíma o stavebné sporenie, skôr či neskôr sa stretne s pojmom hodnotiace číslo. Čo je to?

Hodnotiace číslo je ukazovateľ, ktorý sa vzťahuje ku každému stavebnému sporeniu. Na Slovensku fungujú tri stavebné sporiteľne (PSS, Wüstenrot SS a ČSOB SS) a každá na počítanie hodnotiaceho čísla používa iný vzorec a inú minimálnu hodnotu. PSS a ČSOB vypočítavajú hodnotiace číslo mesačne, Wüstenrot štvrťročne.

V zásade sa hodnotiace číslo odvíja od výšky vkladov, periodicity vkladov, pravidelnosti a od výšky cieľovej sumy.

 

Cieľová suma a výška vkladov

Pri uzavretí stavebného sporenia si klient určuje svoju cieľovú sumu - teda výšku finančných prostriedkov, ktoré chcete na svojom účte nasporiť. To je cieľová suma. Čím bližšie je klient k cieľovej sume, tým vyššie hodnotiace číslo je mu od stavebnej sporiteľne pridelené.

Sporiteľ čo mesačne prispieva 10 € má samozrejme menšie hodnotiace číslo ako sporiteľ, ktorí prispieva 100 € mesačne.

 

Periodicita a pravidelnosť vkladov

Aj toto ovplyvňuje prideľovanie hodnotiaceho čísla. Klient čo vkladá 40 € vždy desiaty deň v mesiaci po dobu jedného roka síce vloží v konečnom dôsledku rovnakú sumu ako klient, ktorí peniaze drží na bankovom účte a raz ročne vloží 480 €, ale stavebná sporiteľňa vidí medzi týmito klientmi rozdiel. Dôveryhodnejší, spoľahlivejší (a pre stavebnú sporiteľňu lepší) klient je ten, ktorý prispieva každý mesiac. A získava aj vyššie hodnotiace číslo.

 

Na čo sa snažiť o vysoké hodnotiace číslo?

Hodnotiace číslo je dôležitý parameter pre stavebný úver. Ak je vaše hodnotiace číslo dostatočne vysoké (každá stavebná sporiteľňa má iný limit), získate možnosť získať stavebný úver (bez nutnosti dokladovania príjmu a záložného práva). Ak parametre na pridelenie stavebného úveru nespĺňate, napríklad pre príliš nízke hodnotiace číslo, tak Vám ponúknu len medziúver a ten je podľa zákona o stavebnom sporení s minimálne 2 ručiteľmi, so skúmaním príjmu a s hmotnou zábezpekou. Medziúver má ešte ďalšie nevýhody oproti stavebnému úveru (menej výhodný úrok, pokutu za predčasné splatenie a tak ďalej).

Vkladajte pravidelne každý mesiac, vkladajte dostatočnú sumu a stavebné sporenie sa Vám vyplatí podstatne viac.

Ľuboš Bebčák, 1. 11. 2014

 

Ak máte akékoľvek otázky k stavebným sporeniam a úverom, môžete ma kontaktovať prostredníctvom internetu. Stačí, ak vyplníte tento kontaktný formulár a ja Vám odpoviem.

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode