Správcovská spoločnosť

Slováci čoraz viac vstupujú na trh pomocou správcovských spoločností, ale aj tak sú v investovaní ďaleko za rozvinutými krajinami ako Nemecko. Večšina ľudí stále nevie, čo je to správcovská spoločnosť.

Správcovská spoločnosť spravuje peniaze podielnikov. Je to právnická osoba, ktorej účelom je investovať do fondov a podielových fondov.

 

Niekoľko základných pojmov

Podielový fond je nástroj kolektívneho investovania, v ktorom sa zhromažďujú peňažné prostriedky podielnikov, pričom majetok za tieto peniaze nakúpený ostáva majetkom podielnikov.

Podielnik je fyzická alebo právnická osoba,  ktorá svoje peniaze investovala prostredníctvom správcovskej spoločnosti. Práva podielnika sú prezentované podielovým listom.

Podielový list je cenný papier, ktorý reprezentuje vlastnícke práva podielnika na zodpovedajúci podiel majetku v podielovom fonde.

Prečo podielové fondy?

Z bežných ľudí má asi málokto toľko peňazí, aby mohol na trhu kupovať rovno akcie Googlu, alebo Coca Coly. Princíp podielových fondov umožňuje vstúpiť na burzu aj klientom s priemerným príjmom, pretože pracuje s menšími peňažnými čiastkami.

Ďalšou výhodou je rozloženie investície. Dajme tomu, že si odmyslíme rôzne poplatky a vy kúpite za 570 € jednu akciu Googlu. Lenže jej cena sa v nasledujúcich dňoch prepadne na 500 €. Len ste začali investovať a už ste v strate. Pri podielových fondoch je riziko takýchto prepadov eliminované tým, že vaša investícia je rozložená  do rôznych sektorov ekonomiky. Ak sa aj ceny niečoho prepadnú, vaša strata bude minimálna, pretože ceny ostatných cenných papierov si hodnotu udržia. Podielnici sú chránený pred výkyvmi burzy - nemôžu sa na jednom obchode rozprávkovo nabaliť (tak ako to poznáme z amerických filmov), ale nemôžu ani prísť o majetok.

 

Nechajte to na odborníkov!

Najväčším plusom podľa mňa ale je fakt, že o investovaní vašich peňazí rozhodujú špičkoví makléri. Dvadsaťštyri hodín denne sledujú zmeny na svetovom trhu, vedia predvídať zmeny, rozumejú výkyvom menových fondov, majú prístup k zákulisným informáciám a vnímajú psychologické nálady na burze.

Možno si poviete, že investovanie do akcií Facebooku musí byť výnosné. Ale takí burzoví makléri vedia, že Facebok môže v krátkom čase vytlačiť iná sociálna sieť. Nenásytná túžba zvyšovať zisky a množiace sa reklamy na Facebooku dnes už mnohých iritujú a všeobecne známe informácie, že všetko čo vložíte na FB ide priamo do archívov vládnych organizácií v USA, mu na popularite tiež nepridáva. Takže investovať do Facebooku? Nechajte rozhodnutie radšej na  burzových maklérov.

Burza je pre neznalého investora nebezpečným miestom (veď stačí si spomenúť na kupónovú privatizáciu).

 

Spoločnosti

Veľa záleží ale od konkrétnej spoločnosti, pretože nie každá má rovnako dobrých špecialistov. Rozoznať spoločnosti s dobrými maklérmi nie je jednoduché. Ideálne sú tie, ktoré dokázali zabezpečiť rast majetku svojich podielnikov dlhodobo a to aj v čase finančnej recesie. Nerozhodujte sa podľa reklám, podľa toho ktoré meno vám znie známo, alebo podľa rád krčmových špecialistov - rozhodujte sa podľa výsledkov.

Tiež je dôležité, aby spoločnosť od podielnika nežiadala priveľké poplatky za spravovanie jeho peňazí. Práve preto sa vždy sa oplatí investovať priamo v správcovskej spoločnosti, ako cez iné subjekty na finančnom trhu (také investovanie je zbytočne drahšie). Základný prehľad a ďalšie informácie o správcovských spoločnostiach nájdete na stránke Asociácie správcovských spoločností (v asociácii nie sú zďaleka všetky spoločnosti).

Ľuboš Bebčák, 27. 8. 2011

 

Ak máte akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať prostredníctvom internetu. Stačí, ak vyplníte tento kontaktný formulár a ja Vám odpoviem.

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode