Fixácia úroku

31.03.2015 09:44

Fixácia úroku - ide o nastavenie výšky úroku na nejakú dobu. Tento pojem sa využíva pri hypotékach, pretože pri spotrebných úveroch, stavebných úveroch, leasingoch sa úrok nemení po celú dobu splácania.

Fixácia úroku je najčastejšie nastavená na tri roky, ale možnosti štandardnej fixácie sú na jeden, tri a päť rokov. Výnimočne banky ponúkajú fixáciu na dva roky, alebo desať a viac rokov. Ak klient refinancuje hypotekárny úver v inej banke počas trvania fixácie, platí pokutu za predčasné splatenie (výška pokuty sa rôzni, najčastejšie ale býva 5% z dlžnej sumy).

Fixácia úveru na tri roky znamená, že počas troch rokov má hypotekárny úver vopred dohodnutý úrok (napríklad 2,1% p.a.). Po troch rokoch banka vypočíta nový úrok, podľa situácie na trhu a podľa sadzobníka banky. Úrok tak môže klesnúť, alebo stúpnuť. Ak je klient nespokojný s vypočítaným úrokom, môže s hypotékou prejsť do inej banky ku dňu ukončenia fixácie bez pokuty.

Banky ponúkajú aj možnosť úrok nefixovať. Vtedy úrok závisí na vývoji medzibankovej referenčnej sadzby (napríklad na 6 mesačnom LIBOR-e a k nemu je podľa bonity klienta stanovená marža - tá je určená v zmluve a je nemenná). Nefixovaný úrok sa pre klienta mení každého pol roka podľa vývoja euriboru (napr. LIBOR je 0,9 % a maržu má klient od banky stanovenú 2,4%, tak jeho úrok je 3,3% p.a.). Nefixovaný úrok je využívaný podstatne menej ako úrok fixovaný.

Späť

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode