p.a.

31.03.2015 09:44

p.a. - skratka z latinského „per annum“, znamená „ročne“ alebo „za jeden rok“. Skratka p.a. sa používa za vyjadrením úrokovej sadzby. Úroková sadzba je úrok vyjadrený ako pomer absolútnej hodnoty úroku a výšky istiny za jedno časové obdobie v percentách.

Úroková sadzba 5 % p.a. znamená, že za poskytnutie finančných prostriedkov na dobu jedného roka požaduje veriteľ od dlžníka poplatok vo výške piatich percent istiny.

Späť

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode