Ako postupovať pri dopravnej nehode?

V prvom rade si treba zachovať chladnú hlavu. Denne sa na našich cestách stanú desiatky dopravných nehôd, avšak k väčšine nie je nutné volať políciu. Políciu je potrebné zavolať v týchto prípadoch:

  •  došlo k zraneniu alebo úmrtiu osoby
  •  vznikla hmotná škoda prevyšujúca 3990 €
  •  bol poškodený majetok tretích osôb (ráta sa aj majetok štátu, obce, poškodenie diaľnice alebo cesty I. triedy)
  •  ak účastníkom dopravnej nehody nie je jasný jej priebeh
  •  ak medzi účastníkmi nehody nedôjde k dohode

Dohoda o zavinení

Ak nevznikla povinnosť privolať políciu SR, musíte sa s druhým účastníkom nehody dohodnúť na zavinení. Táto dohoda sa robí na tlačive Správa o nehode, alebo Európsky záznam o nehode. Toto tlačivo musíte mať vždy zo sebou v aute. Po nehode ho vypisujte hneď na mieste. Bez vypísaného tlačiva a podpisu nikdy neodchádzajte z miesta dopravnej nehody

Tlačivo je potrebné úplne a pravdivo vyplniť, pretože výrazne pomôže pri objasnení okolnosti poistnej udalosti. Je potrebné, aby tlačivo vyplnili a odoslali poisťovni všetci účastníci dopravnej nehody.

Ak ste vinníkom nehody, je vašou povinnosťou nahlásiť ju bezodkladne poisťovni, v ktorej ste poistený (najneskôr do 15 dní ak vznikla na území SR, do 30 dní ako vznikla mimo územia SR). Ak tak neurobíte, čaká Vás pokuta.

Ak ste obeťou nehody (nezavinili ste ju Vy), vypíšte formulár Oznámenie poškodeného o poistnej udalosti z povinného zmluvného poistenia. Úplne vypísaný formulár zašlite na ústredie poisťovne, prípadne ho odovzdajte zamestnancovi poisťovne pri vykonaní obhliadky Vášho vozidla.

 

Vypĺňanie tlačiva na mieste

Po nehode je potrebné zapísať si mená a adresy vodičov všetkých havarovaných vozidiel a svedkov dopravnej nehody do tlačiva Správa o nehode, alebo Európsky záznam o nehode. Treba žiadať o predloženie občianskeho, alebo vodičského preukazu (prípadne pasu) a predovšetkým dokladu PZP (bielej či zelenej karty). Odpísať treba tieto údaje:

  • Meno, priezvisko a bydlisko vodička. Ak ide o firemné vozidlo, treba si zapísať názov firmy, IČO a miesto sídla firmy (prípade vlastníka vozidla)
  • Typ a evidenčné číslo vozidla
  • Názov poisťovne v ktorej je vinník dopravnej nehody poistený. Okrem toho je dobré si zapísať aj jeho číslo dokladu o poistení

Ak je možné, po vyplnení tlačiva je vhodné vyfotiť miesto nehody a rozsah poškodenia.

Po nehode

Pri oznámení nehody poisťovni je treba uviesť aj to, kde a kedy by mohlo byť vaše vozidlo obhliadnuté odborníkom. S opravou škôd počkajte až do vykonania obhliadky vozidla.

Vyplnené tlačivo (Správa o nehode, alebo Európsky záznam o nehode) je potrebné odovzdať príslušnej poisťovni.

Ak ste obeťou nehody, poisťovňa vinníka nehody Vám zaplatí spôsobené škody z jeho PZP-čka. Ako vinník na náhradu škôd z PZP nemáte nárok. Ak však máte havarijné poistenie, uplatnite si náhradu škôd zo svojho havarijného poistenia. V takom prípade si obhliadku vozidla objednajte v poisťovni, v ktorej ste uzavreli havarijné poistenie.

Infolinka

Ak potrebujete poradiť, predovšetkým pri nehode v cudzine, obráťte sa na asistenčnú službu poisťovne, u ktorej ste poistený pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla (povinné zmluvné poistenie). Pre časté cesty do zahraničia je vhodné uzavrieť povinné zmluvné poistenie s vyšším krytím, alebo si pripoistiť rozšírené asistenčné služby.

Na infolinku Vašej poisťovne môžete zavolať aj vtedy, keď ste v strese a neviete ako postupovať. Operátori Vám radi pomôžu.

Ľuboš Bebčák, 5.8. 2014

 

Zaujíma Vás ako si vybrať kvalitné havarijné poistenie, alebo PZP a platiť za neho čo najmenej? Ak chcete využiť bezplatnú konzultáciu, tak vyplňte kontaktný formulár a ja Vás budem čo najskôr kontaktovať.

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode