Investičné životné poistenie

 

Investičné životné poistenie (IŽP) je poistenie, kde je z časti peňazí zaplatené poistenie proti rizikám a časť sa investuje. IŽP sa oplatí uzatvárať na dlhú dobu (spravidla desiatky rokov), aby sa investované peniaze stihli zhodnotiť. IŽP je predovšetkým poistenie (ako to z názvu vyplýva), investovanie je až na druhom mieste.

Na čo slúži investičné životné poistenie?

Je to jedna z troch možností, ako cez poistenie zabezpečiť seba a svoju rodinu. Základná časť IŽP vždy kombinuje investovanie s poistením smrti a to tak, že najskôr ide väčšina z peňazí a vykrytie smrti a do investovania len málo, ale s postupujúcim časom sa misky váh preklápajú. Pred koncom poistenia ide väčšina do investovania (prostredníctvom správcovských spoločností). V závere je vyplatená aktuálna hodnota prostriedkov vo fondoch na účet poistníka.

Znamená to, že aj keď sa poistenému nič nestane, na konci zmluvy sú mu z poistnej zmluvy vyplatené prostriedky. Ak je sporenie dostatočné a na dostatočne dlhú dobu, môžu sa mu vrátiť aj všetky prostriedky, ktoré a tie roky na poistenie vložil.

Prostriedky z fondov môže vybrať aj skôr, ale len do istej miery. Keďže v prvé roky ide väčšina do poistenia smrti, veľa sa toho neinvestuje a preto nie je ani z čoho vyberať. Tu je však značný rozdiel medzi poisťovňami - kým niekde sa dá vyberať už po roku, inde to je možné až po rokoch niekoľkých.

Podobné to je pri predčasnom rušení zmluvy - čím skôr sa zruší, tým menej peňazí šlo do investovania a o to menej ich poistník dostane. Každým rokom ale hodnota účtu narastá a v posledné roky spravidla ukazuje už naozaj slušné čísla.

Čo sa týka poistenia smrti, niekedy to je veľmi dôležité. Mať poistenú smrť na vysokú sumu je dôležité v prípade, ak máte záväzky. Nie je nič horšie ako predčasne zomrieť a nechať tu za sebou manželku na materskej a s hypotékou na krku. Naopak - mladí človek bez rodiny, záväzkov a podlžností nemusí mať smrť poistenú na horibilnú sumu a mal by vo väčšej miere investovať.

Pripoistenia

Výber rizík, ktoré si poistený chce zabezpečiť, je potrebné šiť každému na mieru. Pri výbere poistných rizík je dôležité dávať najväčší dôraz na zabezpečenie situácií, ktoré spôsobujú dlhodobý výpadok príjmu. Ide tu o poistenie trvalých následkov úrazu.

Ľudia z vysokými výdavkami, ktoré nemožno odkladať, ocenia finančnú náhradu aj v prípade niekoľkomesačného výpadku príjmu. To je možné zabezpečiť cez poistenie PN a denného odškodného, alebo cez vytvorenú finančnú rezervu.

Ponuka pripoistení je široká a rovnaká ako pri kapitálových životných poisteniach a rizikových životných poisteniach, aj keď medzi jednotlivými spoločnosťami sa mierne líši. Pri investičných sú ale určité zľavy na pripoistenia (každá spoločnosť má zľavy inak nastavené). Poisťovne v tomto smere vedú slušný konkurenčný boj a u každej môžete byť poistený inak kvalitne za inú sumu. Treba zistiť, čo potrebujete zabezpečiť a podľa toho prispôsobiť výber spoločnosti a ich produktu.

Tiež odporúčam voliť také poistenie, kde flexibilne upravujete pripoistenia podľa toho, v akej životnej situácii sa nachádzate.

 

Zhrnutie na záver

Plusy a mínusy v porovnaní s kapitálovými a rizikovými životnými poisteniami:

+ Na rozdiel od rizikového poistenia, na konci poistnej doby sú Vám vyplatené prostriedky

+ Vyššie dlhodobé zhodnotenie ako pri kapitálových životných poisteniach

+ Zľavy za pripoistenia

- Oplatí sa uzatvárať na dlhšiu dobu

Ľuboš Bebčák, 24. 11. 2014

 

Máte k téme akékoľvek otázky? Využite bezplatnú konzultáciu. Vyplňte tento kontaktný formulár a ja Vás budem čo najskôr kontaktovať.

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode