Zdravotný dotazník


Zdravotný dotazník je súčasťou každého návrhu zmluvy na uzatvorenie životného poistenia. Po svete chodia kadejaký špekulanti, preto sa poisťovne naučili zisťovať si zdravotný stav poisteného.

 

Prečo vypĺňať zdravotný dotazník?

Vďaka dotazníku si urobí poisťovňa prehľad o zdravotnom stave poistenca a poistených. V prípade, že niektoré informácie sa v poisťovni nebudú zdať úplne v poriadku, požiada si o zdravotnú dokumentáciu a podľa nej môže urobiť tieto veci:

  1. poistí vás bez zvláštnych opatrení
  2. poistí vás s tým, že vylúči niektoré postihnutia
  3. poistí vás s tým, že vylúči niektoré pripoistenia
  4. poistí vás s tým, že vás zaradí do vyššej rizikovej skupiny
  5. odmietne vás poistiť

Aj vtedy, ak vás odmietne poistiť, nie je nič stratené. Môžete si buď požiadať o výnimku, alebo skúsiť inú poisťovňu, ktorá pre dané komplikácie nemá tak prísne normy. Čo je nepoistiteľné u jednej spoločnosti, môže byť len zvýšené riziko u inej.

Nie každý fakt je pre poisťovňu automaticky zvýšené riziko. Mnoho ľudí nosí okuliare, fajčí, alebo príležitostne pije, ale poistení boli bez problémov. Poisťovne vedia mnoho vecí akceptovať a všímajú si naozaj len vážne problémy.


 

Dotazník vyplňte pravdivo

Zdravotný dotazník vypisujte za každých okolností pravdivo. Pri poistnej udalosti poisťovňa má možnosť nahliadnuť do vašej zdravotnej karty a ak ste niečo pri uzatváraní zmluvy uviedli nepravdivo, odhalí to. Uvedenie nepravdivých údajov je v zákone klasifikované ako poistný podvod a buď vám nebude v prípade poistnej udalosti vyplatené nič, alebo vám bude suma krátená. A to sa môže stať, ak váš zdravotný stav v čase uzavretia nebude pre poisťovňu predstavovať žiadne riziko. Preto ešte raz opakujem, aby ste v zdravotnom dotazníku hovorili pravdu.

Ľuboš Bebčák, 2.1. 2015


Máte záujem o lacné PZP? Máte k téme akékoľvek otázky? Využite bezplatnú konzultáciu. Vyplňte tento kontaktný formulár a ja Vás budem čo najskôr kontaktovať.

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode