Úverový register

 

Úverový register (po správnosti Spoločný register bankových informácií - SRBI) je databáza informácií o klientoch, ktorí čerpajú úver v niektorej z bánk. Tento register si banky vytvorili za účelom preverovania  bonity, spoľahlivosti a platobnej disciplíny ich klientov.

Ako to funguje?

Ak sa klient omešká so splátkou, záznam sa zapisuje do registra a je jedno o akú sumu ide. V registri ostáva až do splatenia úveru a ešte päť rokov po tom. Až následne mizne. Všetky ďalšie žiadosti o úver sa tak v budúcnosti dosť komplikujú. Banky na takýto ojedinelý negatívny zápis prihliadajú rôzne - niektorým to prekáža, iným vôbec a niekde klient úver získa, avšak za nevýhodnejších podmienok.

Banky tvrdia, že vedia rozlíšiť medzi chronickým neplatičom a klientom, ktorý sa jediný krát omeškal so splátkou, avšak nie sú výnimočné prípady, keď banka zamietla poskytnúť úver na základe jedinej omeškanej splátky v minulosti. Splácanie svojich záväzkov by preto nikto nemal brať na ľahkú váhu!

 

Odmietnutie poskytnutiu úveru

Ak si klient zažiada o úver a banka mu ho z nejakého dôvodu odmietne poskytnúť, dozvedia sa o tom aj ostatné banky. Aj tento fakt totižto putuje do úverového registra. Je pre to dobré, keď klientovi pracovní banky naznačí, že úver nemusí byť schválený, žiadosť o úver stiahnuť a skúsiť to v inej banke.

Slovenské banky majú totižto rôznu politiku. Niektoré sú pri poskytovaní úverov opatrnejšie a iné vedia poskytnúť úver aj rizikovému zákazníkovi. Zamietnutá žiadosť o úver v jednej banke nemusí znamenať, že ďalšia banka úver neposkytne.

 

Kedy banky overujú?

Do úverového registra nemôže banka nahliadnuť kedykoľvek. Overiť si klienta banka môže len na základe súhlasu, ktorý je súčasťou žiadosti o úver. Ak banke klient nedá súhlas, šanca na schválenie úveru sa blíži k nule. Ak ho klient dá, banka si ho poriadne preklepne.

Banky overujú klientov pri každej žiadosti o úver - je jedno, či ide o hypotekárny úver, stavebný úver v stavebnej sporiteľni, kreditnú kartu, alebo spotrebný úver. Overujú ako žiadateľov, tak aj ich ručiteľov a spoludlžníkov. Banky využívajú aj informácie z Obchodného a živnostenského registra, zo Sociálnej poisťovne, nahliadajú aj do databázy odcudzených občianskych preukazov a pasov.

Banke neostane nič utajené, preto je márne niečo zamlčovať. Takéto jednanie je ďalšou z negatívnych indícií, ktoré klientovi dobré body pri žiadosti o úver nepridá.

 

Pozor na interný register

Niektoré z bánk si okrem Spoločného registra bankových informácií vedú aj súkromný register. V ňom svojich neplatičov registrujú podľa vlastných pravidiel. Môže sa Vám stať, že aj keď ste už v úverovom registri čistý, banka Vám neschváli žiadosť o úver na základe záznamu, ktorý si o Vás stále vedú

Dnes je úverový register strašiakom, ale mali by Ste vedieť, že človek sa tam nedostane iba vtedy, ak je chronickým neplatičom. V registri môžete mať aj pozitívny záznam. Ten bankám hovorí, že nejaký úver máte a riadne ho splácate.

Ľuboš Bebčák, 1. 11. 2014

 

Ak plánujete žiadať o úver, prípadne máte záujem o refinanc, alebo máte k problematike otázky, môžete ma kontaktovať. Stačí, ak vyplníte tento kontaktný formulár a ja Vám odpoviem.

Kontakt

Ľuboš Bebčák
Hviezdoslavova 6
010 01 Žilina

0911 781 352

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode